Psykologhjelp Tromsø

Vi kan alle trenge litt hjelp i blant

Vi opplever alle vansker av ulik karakter og varighet i løpet av livet. Å ta kontakt med psykolog kan være til hjelp når du føler at du ikke kan komme videre på egen hånd. En psykolog kan være med å sortere utfordrende og vanskelige tanker og følelser, slik at du kan se livet og problemene dine på nye måter.

Samtaler med en profesjonell samtalepartner er annerledes enn å snakke med en venn eller familie. Her legges det vekt på å danne et trygt grunnlag for åpenhet. Måten vi arbeider og snakker sammen på i timene tilpasses din problematikk og ønsker. Tanker om at ens egne problemer ikke er alvorlige nok til å søke hjelp fra en psykolog, eller frykt for at man opptar plass fra andre som man tenker har større utfordringer enn en selv, er ganske vanlige tanker og utsagn fra klienter.

Det er din opplevelse av din situasjon som er viktig, og en samtale med en psykolog kan være et godt utgangspunkt for endring, også for vansker som ikke har en diagnose.

Psykolog Mona C. Andreassen

Jeg er 60 år, norsk autorisert psykolog og utdannet ved Universitetet i Tromsø. Er medlem av Norsk psykologforening.

Før jeg utdannet meg til psykolog hadde jeg lang arbeidslivserfaring fra privat og offentlig virksomhet. Som psykolog har jeg klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten i UNN og privat psykologvirksomhet med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser knyttet til bl.a. angst, depresjon, relasjonsvansker, traumer, utbrenthet. Har erfaring med samtaler og oppfølging av familier hvor en av omsorgspersonen strever med bl.a. nedstemthet og depresjon etter fødsel.

Jeg tar imot voksne over 18 år med ulik problematikk og livsvansker; som psykiske lidelser, stress, utmattelse og utbrenthet, søvnvansker, relasjonelle utfordringer, lav selvfølelse, håndtering av traumereaksjoner, krevende livssituasjon, livsbelastninger/kriser knyttet til familie- og arbeidsliv. Tilbyr også samtaler for par.

Som psykolog benytter jeg meg av ulike terapiretninger og forståelsesmodeller, som bl.a. kognitiv terapi, psykodynamisk- og narrativ terapi, samt oppmerksomt nærvær (mindfulness).